Een mantelzorgwoning in uw tuin – wat zijn de regels?

Sinds 1 november 2014 is het mogelijk om een kleinere woning te bouwen bij een bestaande woning voor een hulpbehoevend familielid zonder een bouwvergunning (omgevingsvergunning). Op deze manier kunnen kinderen of andere familieleden mantelzorg bieden aan familieleden die dat nodig hebben; een hulpbehoevend familielid.

Wat is een “hulpbehoevend familielid”?

Hieronder wordt verstaan iemand in de familie die intensieve zorg of ondersteuning nodig heeft ten behoeve van de zelf redzaamheid. U kunt bijvoorbeeld denken aan ouders die intensieve zorg of ondersteuning nodig hebben. Dit kan met fysieke kenmerken te maken hebben, maar ook sociale kenmerken. Denk aan ouderen die niet meer mobiel zijn, of eenzaam dreigen te raken. U heeft hiervoor een verklaring nodig.

Wie kan ons een verklaring geven?

Om een mantelzorgwoning vergunningsvrij te mogen plaatsen dient er een verklaring te worden afgegeven door de huisarts of wijkverpleegkundige. Ook is het mogelijk om via de gemeente in contact te komen met een sociaal medisch adviseur. Ook deze kan u een verklaring geven.

Wat zijn de regels met betrekking tot de bouw van een mantelzorgwoning?

Een mantelzorgwoning mag alleen bij een bestaande woning worden gebouwd op het achtererf-gebied van de desbetreffende woning. Deze kan vergunningsvrij worden geplaatst indien:

  • de mantelzorgwoning binnen 4 meter van de bestaande woning wordt geplaatst
  • de mantelzorgwoning niet hoger dan de bestaande woning wordt en maximaal 5 meter hoog
  • wordt de mantelzorgwoning verder dan 4 meter van de bestaande woning geplaatst, dan mag de dakvoet maximaal 3 meter hoog zijn

Voldoet u aan deze voorwaarden? Dan kunt u zorgeloos een mantelzorgwoning plaatsen door middel van het vergunningsvrij plaatsen van een bijgebouw of  een woonunit op uw perceel.

Kleine mantelzorgwoningOverige regels

  • Zodra de mantelzorgrelatie wordt beëindigd mag de mantelzorgwoning niet meer gebruikt worden als woning. De woning hoeft niet te worden afgebroken, maar officieel dient de keuken en badkamer te worden verwijderd.
  • Enkel de begane vloer van een mantelzorgwoning mag worden gebruikt als leefruimte. Een verdieping mag dus, maar bijvoorbeeld voor de opslag van goederen.
  • Een mantelzorgwoning mag maximaal door één huishouden worden bewoond. Dit huishouden mag bestaan uit maximaal twee personen, waarvan minstens één persoon mantelzorg verleent of ontvangt.
  • De woning moet voldoen aan het bouwbesluit.

N.B.: MantelzorgWereld kan niet aansprakelijk worden gesteld voor bovenstaande informatie.